COBALT

PLANERAD LAGERHÅLLNING TILL FEBRUARI MÅNAD 2022
artikelnr, rullformat bredd längd ca mtr, rapportlängd ca cm
RM20001 52cm x 10m 53 RM20203 68.6cmx8.2m 21 RM20408 52cm x 10m 53 RM20705 52cm x 10m 53 RM21005 52cm x 10m 18
RM20002 52cm x 10m 53 RM20205 68.6cmx8.2m 21 RM20500 52cm x 10m 53 RM20708 52cm x 10m 53 RM21008 52cm x 10m 18
RM20005 52cm x 10m 53 RM20208 68.6cmx8.2m 21 RM20503 52cm x 10m 53 RM20800 52cm x 10m 26 RM21010 52cm x 10m 18
RM20007 52cm x 10m 53 RM20218 68.6cmx8.2m 21 RM20504 52cm x 10m 53 RM20805 52cm x 10m 26 RM21100 68.6cmx8.2m 53
RM20008 52cm x 10m 53 RM20300 68.6cmx8.2m 64 RM20505 52cm x 10m 53 RM20808 52cm x 10m 26 RM21103 68.6cmx8.2m 53
RM20017 52cm x 10m 53 RM20303 68.6cmx8.2m 64 RM20508 52cm x 10m 53 RM20904 68.6cmx8.2m 32 RM21104 68.6cmx8.2m 53
RM20101 52cm x 10m 53 RM20304 68.6cmx8.2m 64 RM20600 68.6cmx8.2m 13 RM20905 68.6cmx8.2m 32 RM21105 68.6cmx8.2m 53
RM20102 52cm x 10m 53 RM20305 68.6cmx8.2m 64 RM20605 68.6cmx8.2m 13 RM20906 68.6cmx8.2m 32 RM21108 68.6cmx8.2m 53
RM20105 52cm x 10m 53 RM20308 68.6cmx8.2m 64 RM20607 68.6cmx8.2m 13 RM20908 68.6cmx8.2m 32      
RM20107 52cm x 10m 53 RM20400 52.1cmx10m 53 RM20608 68.6cmx8.2m 13 RM20909 68.6cmx8.2m 32      
RM20108 52cm x 10m 53 RM20403 52.1cmx10m 53 RM20610 68.6cmx8.2m 13 RM21000 52cm x 10m 18      
RM20200 68.6cmx8.2m 21 RM20405 52.1cmx10m 53 RM20700 52cm x 10m 53 RM21003 52cm x 10m 18