QUARTZ

PLANERAD LAGERHÅLLNING TILL FEBRUARI 2023
artikelnr, rullformat bredd längd ca meter, rapportlängd ca cm

 

RM80002 52 cm x 10 m 53 RM80208 68.6cmx8.2m 00 RM80605 52 cm x 10 m 32 RM80907 52 cm x 10 m 53 RM81305 68.6cmx8.2m 00
RM80004 52 cm x 10 m 53 RM80212 68.6cmx8.2m 00 RM80607 52 cm x 10 m 32 RM81005 52 cm x 10 m 00 RM81308 68.6cmx8.2m 00
RM80005 52 cm x 10 m 53 RM80215 68.6cmx8.2m 00 RM80608 52 cm x 10 m 32 RM81006 52 cm x 10 m 00 RM81402 52 cm x 10 m 00
RM80006 52 cm x 10 m 53 RM80304 68.6cmx8.2m 53 RM80702 52 cm x 10 m 27 RM81007 52 cm x 10 m 00 RM81405 52 cm x 10 m 00
RM80102 52 cm x 10 m 27 RM80305 68.6cmx8.2m 53 RM80705 52 cm x 10 m 27 RM81102 52 cm x 10 m 53 RM81407 52 cm x 10 m 00
RM80104 52 cm x 10 m 27 RM80308 68.6cmx8.2m 53 RM80707 52 cm x 10 m 27 RM81105 52 cm x 10 m 53 RM81408 52 cm x 10 m 00
RM80105 52 cm x 10 m 27 RM80504 68.6cmx8.2m 00 RM80708 52 cm x 10 m 27 RM81107 52 cm x 10 m 53 RM81505 52 cm x 10 m 53
RM80106 52 cm x 10 m 27 RM80505 68.6cmx8.2m 00 RM80802 52 cm x 10 m 53 RM81108 52 cm x 10 m 53 RM81506 52 cm x 10 m 53
RM80202 68.6cmx8.2m 00 RM80508 68.6cmx8.2m 00 RM80805 52 cm x 10 m 53 RM81202 68.6cmx8.2m 00 RM81507 52 cm x 10 m 53
RM80204 68.6cmx8.2m 00 RM80514 68.6cmx8.2m 00 RM80807 52 cm x 10 m 53 RM81205 68.6cmx8.2m 00      
RM80205 68.6cmx8.2m 00 RM80515 68.6cmx8.2m 00 RM80808 52 cm x 10 m 53 RM81207 68.6cmx8.2m 00      
RM80206 68.6cmx8.2m 00 RM80518 68.6cmx8.2m 00 RM80905 52 cm x 10 m 53 RM81208 68.6cmx8.2m 00      
RM80207 68.6cmx8.2m 00 RM80602 52 cm x 10 m 32 RM80906 52 cm x 10 m 53 RM81304 68.6cmx8.2m 00