UPPSÄTTNINGSANVISNING

Att överlämnas av återförsäljare i samband med samtliga leveranser från Malco.

 

Denna information har utformats i samråd med varans tillverkare och har som målsättning att ge information om att sätta tapet under svenska förhållanden och svensk tapettradition.

Denna information skall tillämpas och ovillkorligen överlämnas av återförsäljare i samband med leverans.

För det fall denna instruktion ej överlämnats, alternativt om avvikande instruktion förmedlats kan eventuell reklamation ej godkännas.

Den information på främmande språk som eventuellt åtföljer respektive rulle skall helt ignoreras då den i vissa avseenden kan uppfattas som direkt vilseledande och lätt kan missuppfattas.

Traditionellt målar vi väggen före tapetserandet men i Nordamerika och stora delar av Europa tapetserar man först med makulaturpapper och på detta sätt skapar man ett enhetligt underlag. Anvisningarna bygger därför delvis på helt olika teknik och förutsättningar. Den limrekommendation som där anges kan ej översättas till de lim som här rekommenderas.

Vi ersätter ej material eller arbete om den utländska texten tillämpas.

 

Anvisningarna förmedlar riktlinjer och lämnar värdefulla tips för den som yrkesmässigt arbetar med tapeter.

 

För att bästa resultat skall uppnås är det mycket viktigt att underarbetet utförs med omsorg.

Säkrast är alltid att avlägsna gammal tapet och gammal färg. Sitter den gamla tapeten löst är det nödvändigt att skrapa, ånga eller blöta bort den fullständigt. Detta gäller även om risk för genomblödning eller missfärgning föreligger.

Spackla alla ojämna partier. Slipa, damma av och förlimma spacklade ytor. Förlimma även starkt sugande ytor.

Grundmåla spånskivor och byggplattor. Tidigare målade ytor tvättas rent. Om risk för genomslag eller genomsyn av tapet eller spackelskarvar finns skall grundmålning ske med vit vattenlöslig färg. Fördelen med den vattenlösliga färgen är att den absorberar vatten från tapetlimmet och eliminerar att blåsbildning uppstår.

Notera att även vitt i vitt kan i känsliga fall lysa genom och kan uppfattas som nyansskillnad i tapeten. Måla därför ej ner takfärgen på väggen. Vi rekommenderar att väggen alltid målas före tapetserandet. Har tapeten vitt papper målar man väggen vit. Detta är en gammal tumregel.

Kontrollera att Din tapetleverans innehåller tillräckligt antal rullar/meter och att leveransen består av varor från samma produktionsnummer. Notera tapetens produktionsnummer för eventuell komplettering.

Kontrollera att tapetleveransen stämmer med beställningen och att Din tapet är felfri. Tapeter och bårder är avsynade hos tillverkaren men trots detta kan fel förekomma. Det är kundens och målarens ansvar att felaktiga tapeter eller bårder ej sätts upp.

Eventuella arbetskostnader för montering av felaktigt material ersätts därför ej.

Färgnyansen avviker alltid något mellan olika produktionsnummer och från den provbit som finns i tapetkartan. Blanda därför till eventuell matchande färg först när Du fått Din tapetleverans.

Ta noga del av informationen beträffande eventuell mönsterpassning eller om vådvändning skall ske.

Kontrollera även om Din tapet är förklistrad eller ej. Om det är en papperstapet eller kanske en tapet med non-woven baksida.

 

Vid eventuell reklamation skall prov på felaktigheten returneras tillsammans med den banderoll som finns runt respektive rulle. Det är ett krav från tillverkaren att etikett från samtliga rullar returneras.

 

Tänk på att bryta strömmen när du lossar skyddsplattan.

Stäng aldrig ett nytapetserat rum.

För det fall problem av något slag uppstår, avbryt arbetet omedelbart och kontakta återförsäljaren.

 

PAPPERS- OCH SLÄT VINYLTAPET (ej förklistrad)

 

Limrekommendation: Hernia 1870 eller likvärdigt.

Applicera limmet över hela våden. Börja i mitten och fortsätt ut mot kanterna. Böj ihop våden mot mitten från båda ändar. Var noga med att kanterna sammanfogats helt så att någon del ej ligger öppen och torkar. Vik ej tapeten för hårt så att bestående veck kan uppstå. Låt våden svälla, generellt cirka 4-5 minuter och var noga med att varje våd får samma tid att svälla. Arbeta därför med en våd i taget.

För att bästa resultat skall uppnås och för att tapetskarvarna skall bli så osynliga som möjligt rekommenderas att tapeten sätts kant i kant. Var mån om att mönsterbilden helt stämmer med våderna.

Byt blad ofta i Ditt skärverktyg.

 

PAPPERS- ELLER SLÄT VINYLTAPET (förklistrad)

 

Normalt vid tapetsering gäller att Du drar våden sakta genom vattnet som gärna kan vara lite ljummet. Arbeta med en våd i taget. För ihop de förlimmade ändarna mot mitten men vik ej tapeten för hårt så att bestående veck uppstår.

Var noga med att hela tapetvåden viks ihop och att någon del av kanterna ej ligger öppna och torkar. Rulla ihop våden och låt ligga cirka 4 minuter.

Ofta förekommer en tryckt text POINT på en förklistrad tapets framsida. POINT-märket berättar var tapetens rapport börjar och slutar. Detta märke flyter bort i vattnet och får alltså ej gnuggas bort torrt.

Förklistrade bårder skall alltid sättas med bårdlim eller våtrumslim. Blöt upp det befintliga limmet och pensla på bård- eller våtrumslimmet för att erhålla maximal vidhäftning.

Sätt tapeten vertikalt mot lodlinjen och ta hänsyn till eventuell mönsterpassning och sätt kant i kant.

Släta ut eventuella blåsor genom att använda en fuktig svamp. Arbeta från mitten och utåt kanterna.

Ta bort eventuellt överskottslim med rent vatten. Skrapa ej tapetens yta med hårda verktyg.

Upplever Du efter en tid att det blir som mjäll på tapetens yta är detta ett tecken på att Du ej helt fått bort limrester vid tapetserandet.

 

 

VINYLTAPET MED TEXTIL BAKSIDA

FABRIC BACKED VINYL WALLCOVERINGS

 

Exempel på dessa blad finns bland annat i följande kollektioner:

LSI IMO Certificated Wallcoverings

LSI Versa

Warner Textures I, II, III, IV, V

The Modern Gentleman

Family & Friends

 

Vi rekommenderar ett lim med en torrhalt av minst 20%

dock ej våtrumslim.

Hernia PVP Extra

Casco Vägglim Premium 3422

Nordsjö Vävlim Extra

eller likvärdigt är lämpliga lim.

 

Vi hänvisar till vad som tidigare skrivits beträffande uppsättning generellt.

Grundmåla väggen med vattenlöslig vit grundfärg.

Limma våden, vik ihop våderna och låt dra upp till 30 minuter.

Dessa varor är formbeständiga och förhållandevis täta och för att undvika blåsbildning måste både vägg och tapet absorbera vatten från limmet.

Grundmåla därför aldrig med oljebaserad grundfärg.

Tapeten sättes kant i kant.

För det fall vådvändning skall ske framgår detta av provbladet.

 

NON WOVEN

 

Non woven baksida förekommer ofta både på pappers- och textiltapeter.

Har Du valt en textiltapet använder Du alltid ett lim med en torrhalt av minst 20% dock ej våtrumslim.

Denna typ av tapet, ofta med viscose eller lintrådar är känsliga för vatten och Du måste alltid följa den rekommendation som relaterar till textila material.

Till pappers- och vinyltapeter med non woven baksida, ej förklistrade, rekommenderas ett non-woven lim.

Fördelen med non woven är att Du ej behöver vänta utan Du kan omedelbart applicedra Din tapet på väggen. Limmet kan Du med fördel stryka direkt på väggen och sätta Din tapet direkt i limmet. Du skall överlappa med lim så att nästa våd hamnar i en limmad yta. Torkar skarven mellan våderna får Du problem och med andra ord ta Din kaffepaus efter att Du tapetserat en full vägg.

Non woven tapet kan även vara förklistrad. Låt Din våd passera vattenbadet och vik ihop tapeten. Låt den ligga någon minut för att aktivera limmet.

Efter det att Du applicerat våden på väggen, förklistrad eller ej, är det viktigt att Du tar bort alla limrester från ytan med rent vatten.

Än en gång poängteras att detta gäller ej textila väggmaterial.

Använd således aldrig vatten på en textiltapets yta.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTILTAPET MED NON WOVEN BAKSIDA.

 

Din textiltapet består av naturmaterial. Ett material som genomgått omfattande bearbetning.

Oregelbundenheter i struktur och nyans ger tapeten sin unika karaktär.

När det gäller underbehandling hänvisas till vad som skrivits inledningsvis.

Det är mycket viktigt att väggen är enhetligt behandlad. Vit baksida på tapeten kräver en vit vägg.

Eventuella spackelskarvar skall vara enhetligt övermålade och måla därför ej ner takfärgen på väggen. Vitt i vitt kan i vissa fall lysa genom.

Inspektera att Du har tillräckligt med material och att tillverkningen är felfri och kommer från samma produktionsnummer.

För det fall att tapeten skall vådvändas framgår detta av rullens banderoll.

Det är viktigt att granska varje våd före uppsättning och markera varje våds baksida så att vådvändning ej sker av misstag.

Häng våderna i den ordning Du skurit dem och arbeta med en våd i taget. Lim får ej pressas ut i skarvarna och därmed komma på tapetens framsida. Uppstår trots allt en limfläck skall den genast sugas upp med en ren torr trasa, Förstora ej fläcken genom att blöta ner ytan runt fläcken utan bearbeta fläcken enbart. Observera dock att även om en fläck avlägsnats uppstår skillnad i garnets glans genom bearbetningen.

Limmet måste ha en torrhalt av minst 20%, använd dock ej våtrumslim.

Hernia PVP Extra

Casco Vägglim Premium 3422

Nordsjö Vävlim Extra

är exempel på lim av god kvalité

 

Samtliga kollektioner från vår leverantör Rasch har non woven baksida. Limmet appliceras alltså med fördel på väggen och anvisningar finns i detta blad.

 

Vår kollektion består även av exklusiva jacquardvävda tapeter i silke samt blandgarner.

Dessa leveranser åtföljs av separat uppsättningsbeskrivning.

 

SJÖGRÄSTAPET MED PAPPERSBAKSIDA

 

Förarbete och uppsättning utförs som tidigare beskrivits under avsnittet textiltapeter.

Det är viktigt att notera att tapeter tillverkade av gräs, hampa och jute är naturprodukter.

Dessa växter är skördade direkt från naturen där färgvariationer och oregelbundenheter förekommer som en del av den naturliga varans beskaffenhet.

Växtplats, skördetid och lagringsmiljö är faktorer som påverkar varans nyans och struktur.

Avvikelser från provet i tapetkartan är alltså ej att betrakta som om den levererade varan är felaktig. Dessa typer av väggmaterial har ofta ej unika partinummer utan färgskillnader kan förekomma i samma varuparti.

Inspektera därför varan före uppsättning och placera våderna så att Du eliminerar nyansskillnader i så stor utsträckning som möjligt inom samma väggparti.

Limrekommendation som textiltapeter enligt ovan.

Arbets- och materialkostnader för uppsatta sjögrästapeter ersätts ej.

 

 

 

 

 

VID EVENTUELL REKLAMATION

 

Om problem uppstår gäller att arbetet måste avslutas omedelbart.

Material- och arbetskostnader för felaktiga tapeter som sitter på väggen ersätts ej.

På den banderoll/etikett som medföljer varje rulle finns ett produktionsnummer angivet. För varje reklamerad rulle kräver tapetens tillverkare att dessa etiketter ovillkorligen returneras tillsammans med ett tydligt prov som visar felet.

Bildbevis kan ej åberopas.

Eventuell ersättningsrulle transporteras från vår leverantör i normal samlastningstrafik.